Contributie

U bevindt zich hier: Home » Informatie » Contributie

Contributie

De contributie wordt betaald voor lidmaatschap van onze vereniging. Hierin zijn de kosten voor de herhalingslessen evenals de kosten voor de diplomaverlenging inbegrepen.

Niet tijdig opzeggen (voor 1 september, dus ook wanneer er niet is herhaald) ontheft u niet van deze verplichting.

De contributie bedraagt met ingang van curusjaar 2023 € 25,00. De contributienota wordt in het voorjaar auomatisch geïnd middels een automatische incasso.