EHBO Vereniging Lemelerveld

 

Oktober 2017

 

 

 

Lidmaatschap EHBO-vereniging Lemelerveld

Met deze brief willen we jullie informeren over; het lidmaatschap, inzet van vrijwilligers tijdens evenementen, ALV, de herhalingslessen met daarbij horende verwachtingen van het Oranje Kruis en de Buitenoefening.


Lidmaatschap EHBO-vereniging Lemelerveld
Met een geldig EHBO-diploma kun je voor €25,- per jaar lid worden van de vereniging, daarmee kun je o.a. je jaarlijkse herhalingslessen volgen.
Het liefst zien we bij ieder lid een actieve rol binnen de vereniging bv EHBO inzet bij evenementen in en rondom Lemelerveld, hulp bij promoties etc.

Evenementen
Onze vereniging staat jaarlijks bij veel evenementen in en om Lemelerveld, wij stellen het zeer op prijs als je als vrijwilliger bij een aantal van deze evenementen werkzaam wilt zijn, je staat de evenementen altijd in samenwerking met één of meerdere EHBO collega(s).
Via de mail vragen we regelmatig inzet EHBO bij evenementen en ook tijdens de ALV gaat de ‘Evenementenmap’ rond.
Deze inzet is vrijwillig en wordt zeer gewaardeerd! Deze waardering willen we laten blijken d.m.v. een waardebon t.w.v. €20,- (voor elke 4x dat je ingezet wordt).

ALV
Als afsluiting van het seizoen is er de Algemene Leden Vergadering, alle leden zijn hier van harte welkom. Tijdens deze avond zullen we gebeurtenissen van afgelopen seizoen en toekomstplannen met jullie delen. De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje.
Volgende ALV is gepland op 14 april 2020 om 20.00u in het Kulturhus te Lemelerveld

Lidmaatschap Nationale Bond
Tijdens het lidmaatschap van de EHBO-vereniging, wordt je ingeschreven bij de Nationale Bond.
De Nationale Bond is een Landelijke organisatie, die op verschillende manieren ondersteuning biedt aan verenigingen, zoals:
o   Leden bestellen les- en oefenmaterialen tegen ledenkorting.
o   Verenigingen ontvangen enkele malen per jaar een uitgebreide verenigingsbrief en regelmatig elektronische nieuwsbrieven.
o   Bij juridische problemen of conflicten bieden wij ondersteuning. 
o   Besturen hebben met de CD Eerste Hulp Bij Besturen altijd allerlei relevante informatie bij de hand.
o   Alle verenigingsleden ontvangen gratis het magazine EERSTE HULP.
o   Tijdens landelijke en regionale bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld,      oefenwedstrijden gehouden, nieuwe producten getoond.
o   En natuurlijk is er ledenkorting bij de aanschaf van het praktijkboek EHBO Leren &     Doen en op de tegoedbonnen voor e-learning.

 

Herhalingslessen
Gedurende het seizoen worden 6 reguliere herhalingslessen georganiseerd waaronder 2 lotus lessen.
Elk seizoen komen de competenties 1 t/m 6 aan bod (zie hieronder). Dit wordt aangevuld met een keuze uit de competenties 7 t/m 15. Bij elke les zit verbandleer en theorie inbegrepen.

De reguliere herhalingslessen zullen op dinsdagavond en donderdagavond in de maanden september, oktober, november en januari, februari, maart plaatsvinden.
De lessen worden per maand dubbel aangeboden, om op deze manier het aanbod te vergroten.

Leden zijn verplicht 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn, zodat zij kunnen helpen met het lesmateriaal klaarleggen, koffie/thee klaarzetten etc.De les start om 19.45u en duurt tot +/_ 22.00u, met tussendoor een pauze.

Competenties
01. Schakel van de hulpverleningsketen/voorkom (meer) slachtoffers
02. Beoordeling algemeen/bewustzijn/ademhaling en EH hierbij
03. Wervelletsel
04. Warmte/Koude letsels
05. Hevig bloedende wonden/shock
06. Reanimatie volwassene/kind
07. Brandwonden
08. Vergiftiging
09. Kneuzing/spierscheuring/verstuiking
10. Breuken/ontwrichtingen
11. Elektriciteit
12. Oog/oor/neus/mond
13. Steken/beten
14. Ziekteklachten
15. Kinderziekten

Seizoen indeling competenties

  Oneven jaar (2017, 2019 etc.)

 

  Even jaar (2018, 2020 etc.)

  Les 1

1,2,7

  Les 1

  1,2,11

  Les 2

6

  Les 2

  6

  Les 3

3,8

  Les 3

  3,12

  Les 4

4,9

  Les 4

  4,13

  Les 5

  5,10

  Les 5

  5,14,15

  Les 6

  6

  Les 6

  6

 

 

 

 

  Buitenoefening

  Do

  Buitenoefening

  Di

  ALV

  Di

  ALV

  Do


Reanimatie Rooster
Voor de reanimatie zijn de leden opgesplitst in 6 groepen. De eerste groep is van 19.00u tot 20.30u, de tweede groep van 20.30 tot 22.00u. Bij verhindering graag onderling ruilen of contact opnemen met iemand van het bestuur zodat de grootte van de groepen gehandhaafd blijft.

De indeling staat vermeld in de agenda herhalingslessen seizoen 2017/2018.

 

Het Oranje Kruis
Van de leden wordt verwacht dat zij voorbereid de les ingaan en dus van tevoren thuis de te behandelen competenties doorneemt uit het ‘Praktijkboek EHBO Leren & Doen’.
Dit praktijkboek dien je ook tijdens de lessen bij je te hebben, zodat je evt. één en ander na kunt zoeken. Er wordt tijdens de lessen een actieve houding verwacht.

Het Oranje Kruis is een onafhankelijk certificerende organisatie op het gebied van Eerste Hulp. 

Het Oranje Kruis stelt de volgende onderdelen verplicht.
1. Een afgetekende presentie lijst.
2. Een persoonlijke competentielijst

Hieronder volgt de persoonlijke competentielijst geldend voor 2 jaar. Wanneer een lid onvoldoende competent bevonden wordt, zijn we genoodzaakt passende acties uit te zetten.
De volledige competentielijsten zoals aangeleverd door Het Oranje Kruis zullen in het leslokaal aanwezig zijn.

  Onderwerp

  Datum

  Paraaf

  Datum

  Paraaf

  01. Schakel van de hulpverleningsketen/voorkom (meer) slachtoffers

 

 

 

 

  02. Beoordeling algemeen/bewustzijn/ademhaling en EH hierbij

 

 

 

 

  03. Wervelletsel

 

 

 

 

  04. Warmte/Koude letsels

 

 

 

 

  05. Hevig bloedende wonden/shock

 

 

 

 

  06. Reanimatie volwassene/kind

 

 

 

 

  07. Brandwonden

 

 

 

 

  08. Vergiftiging

 

 

 

 

  09. Kneuzing/spierscheuring/verstuiking

 

 

 

 

  10. Breuken/ontwrichtingen

 

 

 

 

  11. Elektriciteit

 

 

 

 

  12. Oog/oor/neus/mond

 

 

 

 

  13. Steken/beten

 

 

 

 

  14. Ziekteklachten

 

 

 

 

  15. Kinderziekten

 

 

 

 

 

Buitenoefening
Aan het eind van het seizoen vindt er, het ene jaar op dinsdagavond en het andere jaar op donderdagavond, een grote buitenoefening plaats in de omgeving van Lemelerveld.
In samenwerking met verschillende lotus slachtoffers, zullen we trachten een zo realistisch mogelijk ongeval situatie(s) na te bootsen. Op deze oefening kun je je niet voorbereiden.

 

Concept-Privacyreglement
Vanaf vandaag (25 mei 2018) geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Via deze link wordt u verwezen naar ons concept-privacyreglement.
Omdat dit concept-privacyreglement tijdens een ALV door de leden vastgesteld dient te worden, zal dit een ‘concept’ versie zijn, tot deze tijdens de ALV van 25-4-2019 vastgesteld is.