EHBO Vereniging Lemelerveld

 

Welkom op de site van EHBO-vereniging Lemelerveld

Wij zetten ons in om zo veel mogelijk mensen kennis te maken van de EHBO.
Zowel op het gebied van opleiding als inzet van EHBO-ondersteuning bij evenementen zijn wij zeer actief.

 

Telefoonummer secretariaat gewijzigd!!! Nieuw nummer 06-15229180

 

Uitbreiding activiteiten

EHBO-vereniging Lemelerveld is een actieve vereniging die tal van activiteiten organiseert ten behoeve van eigen leden maar ook voor niet leden in Lemelerveld en omgeving.

U kunt bij de vrijwilligersvereniging terecht als u:

  • Een cursus Eerste Hulp wilt volgen (12lessen)
  • Wilt leren Reanimeren en AED gebruiken(dagdeel)
  • Een workshop EHBO aan baby’s en kinderen(avond)
  • Herhalingslessen wiltvolgen om je kennis up-to-date en je diploma geldig tehouden
  • Vrijwilliger wilt worden als eerste hulp bij evenementen in het dorp
  • Burgerhulpverlener wilt worden in geval van spoed bij een hartstilstand (HartslagNu)
  • Uw ervaring en na een hulpverlening wilt delen in een nazorg gesprek
     

Nu ook nazorggesprek mogelijk
Als een vrijwilliger eerste hulp heeft verleend is het prettig en in sommige gevallen zelfs wenselijk, om na afloop de ervaringen te kunnen delen met andere hulpverleners en betrokkenen.
Als iemand tijdens een hulpverlening een vervelend voorval heeft meegemaakt is het erover praten de beste manier om het sneller te verwerken.

Om tegemoet te komen aan de wens van veel vrijwilligers gaat EHBO-vereniging Lemelerveld, in een voorkomend geval, een nazorg gesprek faciliteren.
Wij hebben binnen onze vereniging enkele personen beschikbaar die in de gelegenheid zijn, om met mensen die eerste hulp hebben verleend, een nazorg gesprek te voeren.
Dit als laagdrempelige opstap om hulperleners te laten vertellen over wat zij hebben meegemaakt. 
Deze faciliteit bieden we aan iedereen in Lemelerveld en omgeving die op welke wijze dan ook iets met hulpverlening heeft ervaren en behoefte heeft er over te praten.

Stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voel je vrij om dit bericht te delen met de andere betrokkenen bij deze hulpverlening.
Wij nemen dan contact met je op voor een afspraak op een neutrale locatie om er samen over tepraten.

 

2.   Betere bereikbaarheid van AED's wenselijk

                           " Als elke seconde telt ..."

De afkorting AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Deze apparaat geeft een ongecontroleerde samentrekkende hart een elektrische schok. Door deze schok wordt het hart zelfs stilgezet in de hoop dat het lichaam zelf de controle weer overneemt. Het hart kan dan weer gecoördineerd gaan pompen. Bij ongeveer vierenzestig procent van de slachtoffers wordt vóór de komst van de ambulance de reanimatie door omstanders gestart. Dit verdubbelt de overlevingskans. Als binnen zes minuten gereanimeerd en gedefibrilleerd is, is het kans dat iemand de hartstilstand zonder beschadigingen overleeft. Bij reanimatie waarbij de AED onmiddellijk wordt aangebracht loopt de overlevingskans tot meer dan zeventig procent.Om het slachtoffer te bieden om de grootste mogelijke levensskans te bieden, is het daarom zeer wenselijk dat de AED's goed bereikbaar zijn.

"Dat is precies wat we ontmoetten om ons AED-project te bereiken," vertelt Wim Heerink, voorzitter van de EHBO vereniging. Wij als bestuur willen voldoende AED's, die vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar zijn. Veelal hangen ze nu binnen in gebouwen. In overleg met de gemeente Dalfsen en Plaatselijke Belang willen we ze naar buiten verplaatsen en dat we een goede spreiding hebben in de bebouwde kom. De aantal AED's in Lemelerveld die bij ons bekend zijn zijn momenteel vijftien, waarvan er onlangs twee door onze vereniging zijn aangeschaft voor de woonwijken aan de rand van het dorp. (zie kader).Bij de Anker, de Brugstede en het Kulturhus zijn ze snel uitgekomen waardoor het aantal permanente beschikbare AED's acht bedraagt, maar dat moet nog meer worden. De gemeente Dalfsen heeft opdracht gegeven om medewerking te verlenen bij de aanschaf van verwarmde buitekasten. Ons initiatief wordt ook door de Rabobank ondersteund door hun Clubkasactie. "

Om de hulpverlening in een geval van hartproblemen snel en efficiënt op gang te krijgen, is het van belang dat er in elke wijk een aantal burgerhulpverleners beschikbaar komt, mensen die kunnen reanimeren en een AED bedienen.

Zodra er bij de ambulancedienst een melding binnenkomt van hartproblemen, krijgen burgerhulpverleners in de buurt van het incident een melding op hun mobiel. Ook de locatie van de dichtstbijzijnde AED wordt daarop aangegeven. "

Het moet je een goede gevoel geven dat je als burger iets kan doen en iets kan betekenen voor je medemens. Daarom word je opgeroepen burgerhulpverlener te worden door een cursus Reanimatie / AED te gaan volgen bij de EHBO-Lemelerveld. De cursus wordt gegeven door een bevoegde instructeur en vindt plaats op een avond van zaterdagmorgen. Het kost je ongeveer vier uur van je tijd. Afhankelijk van het aantal opgaven worden de data voor de cursus in de komende tijd gepland.

Naast de mogelijkheid om binnenkort kennis te maken met het gebruik van een AED willen we ook beginnen met een nazorg groep zodat mensen na een hulpverlening in gesprek kunnen en hun ervaring kunnen delen. Hiervan kan iedereen die via HartslagNu.nl gebruiken of op een andere manier betrokken zijn geraakt bij een hulpverlening met reanimatie. Nadere informatie hierover volgt binnenkort.

Voor informatie en / of opgave kunt u terecht onder het kopje Opleiding.

In Nederland krijgt jaarlijks één op de duizend inwoners een hartstilstand. Dat betekent ongeveer vijftien tot zestienduizend reanimaties per jaar. Dat is driehonderd slachtoffers per week!
Een ambulance heeft een gemiddelde aanrijtijd van negen minuten. Bij reanimatie stijgt de overlevingskans aanzienlijk, wordt het zelf verdubbeld.
Het alarmeringssysteem voor het inschakelen van burgers bij reanimaties is ontwikkeld in opdracht van de Stichting HartslagNu voor Nederland, een samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten, waaraan ook de RAV-Nederland deelneemt.
Meld je aan: uiteindelijk draait het allemaal om het redden van levens, want ... elke seconde telt! © Bert Rodenburg
 

 

Historie

De EHBO vereniging Lemelerveld is officieel op 11 oktober 1953 opgericht.
Daarvoor waren al enkele pogingen in die richting ondernomen door het bestuur van de toenmalige Wit-Gele kruis. Een grote animator was secretaris BJ Nagengast.

Zowel voor de Tweede Wereldoorlog als in de jaren daar bleken huisartsen in Lemelerveld en omgeving niet genoeg tijd om vrij te maken om als docent te kunnen functioneren. Ook kaderinstructeurs waren in die tijd moeilijk te vinden.

Tijdens een contactavond van Overijsselse EHBO-verenigingen in Hengelo kwamen de wensen van Lemelerveld in de schijnwerpers te staan. Met behulp van voorzitter Hettinga van de afdeling Raalte kwam de zaak op gang.

Een propagandaavond leverde 24 cursisten op. Dokter Schoenmaker werd bereid gevonden die op te leiden voor het EHBO-diploma. Negentien kandidaten deden op 9 april 1953 met succes examen. Inmiddels was de EHBO een zelfstandige vereniging geworden.

Door de jaren heen is de vereniging uitgegroeid tot een boeiende en bloeiende vereniging waarin 55 leden zich inzetten voor de lemelerveldse samenleving.

 

Meer weten?

Om meer inforrmatie te krijgen over de EHBO Vereniging Lemelerveld kunt u het beste contact opnemen met het secretariaat. De contactgegevens vindt u hiernaast en op de Bestuur pagina

 

Contact

Telefoon 0572-851380
R. Koetsierstraat 30, 8151 BJ Lemelerveld
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.