EHBO Vereniging Lemelerveld

 

Welkom op de site van EHBO-vereniging Lemelerveld

Wij zetten ons in om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken de EHBO.
Zowel op het gebied van opleiding als inzet van EHBO-ondersteuning bij evenementen zijn wij zeer actief.

                           

 

Betere bereikbaarheid van AED's wenselijk

                           “ Als iedere seconde telt...”

De afkorting AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dit apparaat geeft een ongecontroleerd samentrekkend hart een electrische schok. Door deze schok wordt het hart even stilgezet in de hoop dat het lichaam zelf de controle weer overneemt. Het hart kan dan weer gecoördineerd gaan pompen. Bij ongeveer vierenzestig procent van de slachtoffers wordt vóór de komst van de ambulance de reanimatie door omstanders gestart. Dit verdubbelt de overlevingskans. Als binnen zes minuten wordt gereanimeerd en gedefibrilleerd is de kans groot dat iemand de hartstilstand zonder beschadigingen overleeft. Bij reanimatie waarbij de AED onmiddellijk is aangebracht loopt de overlevingskans op tot meer dan zeventig procent. Om het slachtoffer de grootst mogelijke levenskans te bieden is het dus uitermate wenselijk dat de AED's goed bereikbaar zijn. Niet binnen, maar buiten.

“ Dat is precies wat wij met ons AED project proberen te bereiken,” vertelt Wim Heerink, voorzitter van de EHBO vereniging. Wij als bestuur willen voldoende AED's, die vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar zijn. Veelal hangen ze nu binnen in gebouwen. In overleg met de gemeente Dalfsen en Plaatselijk Belang willen wij ze naar buiten verplaatsen en wel zo dat we een goede spreiding hebben binnen de bebouwde kom. Het aantal AED's in Lemelerveld dat bij ons bekend is bedraagt momenteel vijftien, waarvan er onlangs twee door onze vereniging zijn aangeschaft t.b.v. de woonwijken aan de rand van het dorp. (zie kader). Bij Het Anker, de Brugstede en het Kulturhus zijn ze inmiddels al naar buiten gehaald, waardoor het aantal permanent beschikbare AED’s acht bedraagt, maar dat moeten er nog meer worden. De gemeente Dalfsen heeft de toezegging gedaan om medewerking te verlenen bij de aanschaf van verwarmde buitenkasten. Ons initiatief wordt ook door de Rabobank gesteund middels hun Clubkasactie.”

Om de hulpverlening in een voorkomend geval van hartproblemen snel en efficiënt op gang te krijgen, is het van belang dat er in elke wijk een aantal burgerhulpverleners beschikbaar komt, mensen die kunnen reanimeren en een AED bedienen.

Zodra er bij de ambulancedienst een melding binnenkomt van hartproblemen, krijgen burgerhulpverleners in de buurt van het incident een melding op hun mobieltje. Ook de locatie van de dichtstbijzijnde AED wordt daarop aangegeven.”

Het moet je een goed gevoel geven dat je als burger iets kunt doen en iets kunt betekenen voor je medemens. Daarom word je opgeroepen burgerhulpverlener te worden door een cursus Reanimatie/AED te gaan volgen bij de EHBO-Lemelerveld. De cursus wordt gegeven door een bevoegd instructeur en vindt plaats op een avond of zaterdagmorgen. Het kost je ongeveer vier uur van je tijd. Afhankelijk van het aantal opgaven worden er in de komende tijd data voor de cursus gepland.

Naast de mogelijkheid om in korte tijd kennis te maken met het gebruik van een AED willen we ook starten met een nazorg groep zodat mensen na een hulpverlening in gesprek kunnen en hun ervaring kunnen delen. Hiervan kan dan iedereen gebruikmaken die via HartslagNu.nl of op een andere wijze betrokken is geraakt bij een hulpverlening met reanimatie. Nadere informatie hierover volgt binnenkort.

Voor informatie en/of opgave kun je terecht onder het kopje Opleiding.

In Nederland krijgt jaarlijks één op de duizend inwoners een hartstilstand. Dat betekent ongeveer vijftien- tot zestienduizend reanimaties per jaar. Dat is driehonderd slachtoffers per week!
Een ambulance heeft een gemiddelde aanrijtijd van negen minuten. Bij reanimatie stijgt de overlevingskans aanzienlijk, wordt zelf verdubbeld.
Het alarmeringssysteem voor het inschakelen van burgers bij reanimaties is ontwikkeld in opdracht van de Stichting HartslagNu voor Nederland, een samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten, waaraan ook het RAV -IJsselland deelneemt.
Meld je aan: uiteindelijk draait het allemaal om het redden van levens, want... iedere seconde telt!
 © Bert Rodenburg

 

Historie

De EHBO vereniging Lemelerveld is officieel op 11 oktober 1953 opgericht.
Daarvoor waren al enkele pogingen in die richting ondernomen door het bestuur van het toenmalige Wit-Gele kruis. Een grote animator was secretaris B.J. Nagengast.

Zowel vóór de Tweede Wereldoorlog als in de jaren erna bleken huisartsen in Lemelerveld en omgeving niet genoeg tijd te kunnen vrijmaken om als docent te fungeren. Ook kaderinstructeurs waren in die tijd moeilijk te vinden.

Tijdens een contactavond van Overijsselse EHBO-verenigingen in Hengelo kwamen de wensen van Lemelerveld in de schijnwerpers te staan. Met behulp van voorzitter Hettinga van de afdeling Raalte kwam de zaak op gang.

Een propaganda avond leverde 24 cursisten op. Dokter Schoenmaker werd bereid gevonden die op te leiden voor het EHBO-diploma. Negentien kandidaten deden op 9 april 1953 met succes examen. Inmiddels was de EHBO een zelfstandige vereniging geworden.

Door de jaren heen is de vereniging uitgegroeid tot een boeiende en bloeiende vereniging waarin 55 leden zich geregeld inzetten voor de lemelerveldse samenleving.

 

Meer weten?

Om meer inforrmatie te krijgen over de EHBO Vereniging Lemelerveld kunt u het beste contact opnemen met het secretariaat. De contactgegevens vindt u hiernaast en op de Bestuur pagina

 

Contact

Telefoon 0572-851380
R. Koetsierstraat 30, 8151 BJ Lemelerveld
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.